Παιδιά – «μεσσίες»: Κηρύττουν το λόγο του Ιησού και κάνουν «θαύματα» με το αζημίωτο