Απορρίφθηκε το αίτημα της Αντιπολίτευσης για αλλαγή του ΔΣ της ΔΕΣΜ-ΟΣ