”Σας είχαμε προειδοποιήσει για τα σχέδια Ερντογάν”