Γραμμή Καβάλα- Πρίνος | Επιστολή της Θασιακής Ένωσης στο Υπουργείο Ναυτιλίας