Κ.Καταραχιάς: Ο γιατρός που απολύεται εκδικητικά, γιατί πάλεψε για μέτρα σε ογκολογικό νοσοκομείο