Μόρφου: Ζούμε τον φασισμό της νέας τάξης πραγμάτων, τα πράγματα είμαστε εμείς