Επενδύσεις εκατομμυρίων σε αναμονή λόγω προβληματών στην Πολεοδομία Καβάλας