Σε άνοιγμα των σχολείων στις 12 Απριλίου προσανατολίζεται η Κυβέρνηση