Ο Πρόεδρος Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων για την επαναλειτουργία των σχολείων μετά τις γιορτές