Δέσποινα Ιατρού για τους αρνητές| Δεν θίγεται η υγεία των παιδιών με το self test