Επιχείχρηση “ελευθερία”, πάνω απο 1500 εβόλια κάθε μέρα στο Ν. Καβάλας