Ο συγκηνιτικός επικήδειος του Προέδρου της Δημοκρατίας για τον Παντελή Κούρου