Τάσος Χατζηβασιλείου, Η επίσκεψη στη Θράκη και η ανησυχία της Τουρκίας για τις Γερμανικές εκλογές,