Ξεκινά η διαδικασία για την ίδρυση παραρτήματος του ΕΦΕΠΑΕ στην Κομοτηνή