Γιώργος Φίλης, Πρέπει να σταλεί μήνυμα παντού ότι θα προστατεύσουμε τα συμφέροντά μας με κάθε τρόπο