Κόντρες για την ανακοίνωση του Δήμου Καβάλας σχετικά με τον καθαρισμό των οικοπέδων