Λάμπρος Τζούμης, Όταν διακυβεύονται τα κυριαρχικά σου δικαιώματα πρέπει να πας σε σύγκρουση