Ο Δρ. Καραγιάννης για την πορεία εμβολιασμών και ενθάρρυνση νέων με κίνητρα