Από την μια ο Ευρωστρατός από την άλλη η νέα “Αντάντ” του AUKUS