Επτά μήνες μετά τον τραυματισμό της η Αναστασία απαντά στη βία με τέχνη