Χριστοδουλίδης για αμυντική συμφωνία Ελλάδας-Γαλλίας