Ο σκύλος φύλακας απο τα νεκροταφεία καβάλας που συγκήνισε αρκετό κόσμο