Εντείνονται οι προσπάθειες του Υπ. Υγείας για αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης