Κάθετα αντίθετη η τοπική κοινωνία του Έβρου στην αριθμητική επέκταση του ΠΡΟΚΕΚΑ