Ο Δρ. Πετρίκκος για το τι συμβαίνει με τη Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή