Δεν θέλουν τις εξετάσεις τετραμήνου: Από τα θρανία στο Προεδρικό οι μαθητές