Εντυπωσιακές Γαλλο-βρετανικές ασκήσεις στην Μεσόγειο πριν την συντριβή του F-35