Επιχειρήσεις βάζουν προσωρινό «λουκέτο» αντιδρώντας στα νέα μέτρα