Ο Alpha στον Καλοπαναγιώτη: Τι απασχολεί τους κατοίκους των ορεινών περιοχών