Αλέξανδρος Αλεξάνδρου για “έκθεση” εργασίας για 13,000 άνεργους