Ο Δημ. Σύμβουλος Ορεστιάδης Κώστας Ασμανίδης στον ΑΝΑΛΥΤΗ για τις εξελίξεις στο ΚΥΤ Φυλακίου