Ο Θεόδωρος Κυριακού για την απόφαση Αρχιεπισκόπου να θέσει σε αργία ιερείς