Αίτημα του ΔΙΠΑΕ Καβάλας για να πραγματοποιουνται τα μαθήματα απο απόσταση