Ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας στο Μεσημέρι και Κάτι