Στην Κύπρο ο Πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, συνοδευόμενος από τον σύζυγο του