Μ. Παπαδόπουλος | Ημερίδα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Καβάλας