Στόχος προτεραιότητας για Μόσχα τα σουηδικά AWACS της Ουκρανίας: Πόσο εύκολο είναι να τα καταρρίψουν