Προστασία της φύσης: Ποια είναι η ευρωπαϊκή στρατηγική;