Υπάρχουν ή όχι διαφωνίες μεταξύ κυβέρνησης και επιδημιολόγων;