Μικρότερη σε σύγκριση με τις αρχικές προβλέψεις η λυπητερή της πανδημίας