Ολοκληρώθηκε η Τριμερής Κύπρου – Ελλάδας – Αιγύπτου: Κοινή διακήρυξη