Πρόσφυγες φροντίζουν σκύλο μετά την αποχώρησή τους από τη Μόρια