Απογοητευτικά τα στοιχεία στον ευρωπαΪκό χώρο για την εξέλιξη της πανδημία…