Πρόεδρος ΟΕΛΜΕΚ για κλείσιμο Λυκείων και παράταση σχολικής χρονιάς