Ο Χάρης Αρμευτής για την κάλυψη των αναγκών από πνευμονολόγους