Ο Δρ. Πάνος για την επιδημιολογική πορεία της χώρας