Επτά μήνες στην αναμονή για ένα ραντεβού με πνευμονολόγο