Ο Γιώργος Γεωργίου για την καταπολέμηση του καρκίνου