Υποχρεωτικά τα self tests σε μαθητές και καθηγητές