Τα σχέδια του Υπουργείου Εργασίας για στήριξη εργαζομένων κι επιχειρήσεων